3 de xaneiro de 2021

Queres xogar ao xadrez?

Este ano vai ser seguramente, como o pasado, complicado para as competicións oficiais da Federación Galega de Xadrez.

Os nosos socios da asociación universitaria INCUDE están a buscar xogadores.

Bota unha ollada a súa web

2 de xaneiro de 2021

Inicio das Leis de Robótica

Un 2 de xaneiro naceu o grande Isaac Asimov, escritor e divulagor científico.

Non resulta fácil pensar en computadores sen preguntarse se algunha vez substituirannos, se serán quen de nos remplazar, tras consideraranos anticuados e se librarán de nós do mesmo xeito en que nos sacamos de enriba as lanzas e os chisqueiros de roda?
Se imaxinamos uns cerebros tipo ordenador, dentro das imitacións de metal dos seres humanos aos que chamamos robots, o medo é aínda máis directo. Os robots parécense tanto aos seres humanos que a súa mesma aparencia pode imbuírlles ideas de rebelión.
O mundo da ciencia ficción enfrontou con este problema nos anos vinte e trinta, e foron moitos os contos escritos con cautela respecto a robots que, unha vez construídos, volvíanse logo contra os seus creadores e destruíanos.
Cando eu era mozo empecei a cansarme cada vez máis de todas estas cautelas, posto que me parecía que un robot non deixaba de ser unha máquina e os seres humanos están constantemente construíndo máquinas. Dado que todas as máquinas son perigosas, dunha maneira ou outra, os seres humanos tampouco deixaron nunca de construír proteccións nelas.
...

1 de xaneiro de 2021

VENTUREIRO ANINOVO! E AS SORTES

Se segues as nosas publicacións diarias de efemérides saberás que en moitas partes de Galicia se cre que os primeiros días do ano indican como será o resto do ano. Son as chamadas sortes, os primeiros doce días do mes de xaneiro. Así, o tempo que fai o día 1 será o tempo que fará en todo xaneiro, o do día 2 corresponderá a febreiro, etc. 

As resortes son os doce días seguintes, do 13 ó 24, e serven para ratificar ou contradicir ó prognóstico que anunciaron as sortes. Hai quen di que hai que fiarse máis do que din as resortes.

Podemos ir vendo que pasa neste ano. De entrada parece que xaneiro vai vir frío.

Hoxe hai 203 anos (1818) que a escritora Mary Shelley publicou a súa novela Frankenstein, ou o Prometeo moderno. 

Tamén se cumpren 138 anos (1892) de que se abrise Ellis Island. É posible que non sexa un nome coñecido para ti, pero se algún da túa familia emigrou hai anos a Estados Unidos, probablemente pasara por este espazo, o máis famoso centro de inmigración dos Estados Unidos.

122 anos de que culminase a loita pola "independencia" de Cuba. Moitos pensan que despois do desastre de 1898 Cuba, Filipinas e demais tornaronse independentes. O certo é que nesta data en 1899 o exército español entregou a illa de Cuba a Estados Unidos, que asumiu o seu goberno durante tres anos. Xusto neste mesmo día pero 60 anos despois Fidel Castro triunfa coa súa revolución.

Van 105 anos de que saise a rúa a revista mensual Suevia en Buenos Aires. Os contidos eran noticias galegas con críticas á situación social do país.

E para falar de algo noso o primeiro día de 1996 organizaouse o primeiro Torneo de Aninovo de Xadrez, xerme das Xornadas Lúdicas de Nadal de Palaestra. A foto é de hai 20 anos con dous xadrecistas xogando ese torneo na madrugada (e comendo polvoróns).

31 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

437.- De modo, pois, que a pintura de cobre é susceptible, polos seus métodos, de agregados ou reducións, como a escultura en bronce, a cal admite igualmente uns e outras no modelo de cera provisorio. Se esta escultura de bronce é eterna, a pintura de cobre ou de vidro é eternísima; se o bronce queda negro e feo, a pintura móstrase chea de diversos e lindas cores de infinita variedade. E se quixeses soamente referirche, como antes, á pintura sobre madeira, eu daría nestes termos a miña sentenza: -Así como a pintura é máis bela e de máis fantasía e máis copiosa, a escultura é máis durable; pero ningunha outra cousa ten ao seu favor. 

30 de decembro de 2020

Estesícoro

Tisias, máis coñecido como Estesícoro ("mestre do coro", pola súa habilidade para dirixir os cantos corais), foi un poeta grego nado en Hímera (Sicilia) cara ao 630 e falecido cara ao 550 a. C. Era un dos estimados e respectados nove poetas líricos polos académicos da entón helénica Alexandría.

E van e sen razón chorar os mortos,
E calquera amizade a morte acaba.

28 de decembro de 2020

25 de decembro de 2020

Cantiga de nadal

Case tódolos pastores
que camiñan pró portal
levaban tódolos froitos
no cesto ou no delantal

24 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

436.- O que ten ao seu favor é a súa resistencia ao tempo; aínda que a pintura ten análoga resistencia cando lla executa sobre unha lámina grosa de cobre, recuberta de esmalte branco, empregando cores, tamén de esmalte, e expondo todo ao lume. Esta pintura ao esmalte avantaxa á escultura en duración. Poderase argüir que un erro na escultura non é fácil de remediar: triste argumento para probar que o irremediable de toda neglixencia dá maior dignidade á obra. Xa vos contestarei que o enxeño do mestre que tales erros comete é máis difícil de reparar que a obra malograda por el. Ben sabemos que o escultor entendido e práctico non caerá nestes erros, senón que, mediante a aplicación de regras apropiadas, irá extraendo material aos poucos até levar a bo termo o seu traballo. Ademais, se o escultor recorre á arxila ou á cera, poderá agregar ou quitar, e, concluído o modelo, baleiralo en bronce: última operación, e a máis permanente, da escultura; xa que a obra de bronce non está exposta a arruinarse, como a de mármore. 

23 de decembro de 2020

Jacques Anatole FRANCE

Non é coa filosofía co que se manteñen os ministerios. 

Jacques Anatole FRANCE

17 de decembro de 2020

Aforismos de Leonardo

435.- Posto que non atendo menos á escultura que á pintura, e alcanzo nunha e outra o mesmo grao, creo poder eludir toda grave acusación pronunciándome sobre a facultade de inventiva, a dificultade de execución e a perfección que revela cada unha delas. En primeiro lugar a escultura está sometida a determinada luz que lle vén do alto, mentres que a pintura trae consigo luz e sombra de todos lados; esta cuestión de luz e sombra é, pois, importante na escultura. O escultor obtén unha e outra coa axuda natural do relevo, que por si só xéraas; o pintor, coa oportuna aplicación da súa arte, créaas alí onde o faría razoablemente a natureza. O escultor non pode diversificar os caracteres variados das cores; o pintor dispón de todas as cores que desexe. As perspectivas dos escultores carecen de toda verdade; a do pintor alcanzan a cen millas de distancia. A perspectiva aérea é allea á escultura, a cal non sabe figurar nin os corpos transparentes, nin os luminosos, nin as formas reflectidas, nin os corpos lúcidos -como os espellos e outros obxectos brillantes similares-, nin as nubes, nin a néboa, nin a escuridade, nin outras moitísimas cousas que non mencionamos para non aburrir. 


16 de decembro de 2020

Jorge Manrique

COPLAS A LA MUERTE 
DE SU PADRE 
Jorge Manrique 
(1440-1478) 

/Invocación/ 
5.- Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nascemos, 
andamos mientras vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenecemos; 
así que, cuando morimos, 
descansamos.