21 de novembro de 2019

Aforismos de Leonardo

378.- De dúas cousas, é máis nobre a que máis perdura; a música, que vai consumíndose a medida que nace, é de menor dignidade que a pintura, que pode conservarse eternamente, empregando o cobre e cores de vidro.

14 de novembro de 2019

Aforismos de Leonardo

377.- Cada cousa é nobre na medida no que é o sentido a que satisfai; a pintura, por conseguinte, é máis nobre -ela, que satisfai o sentido da vista- que a música, a cal só satisfai ao oído.

7 de novembro de 2019

Aforismos de Leonardo

376.- Oh, marabillosa ciencia da pintura, ti dás vida permanente ás caducas belezas dos mortais, e confíreslles máis duración que ás obras da natureza, continuamente sometidas ás variacións do tempo, que as conduce á vellez inevitable!, ti gardas a mesma proporción coa divina natureza, que a que existe entre as túas obras e as súas; es, pois, digna da nosa adoración.

31 de outubro de 2019

Aforismos de Leonardo

375.- A pintura excede en excelencia e señorío á música, porque non morre logo de dar a luz as súas creacións, como lle ocorre á desventurada música; a pintura, ao contrario, prolonga a súa existencia mostrándonos sobre unha simple superficie toda a súa vitalidade.

24 de outubro de 2019

Aforismos de Leonardo

374.- Non debemos chamar a música con outro nome que o de irmá da pintura, xa que está subordinada ao oído, sentido que vén despois do da visión. Ela compón a harmonía, mediante a conxunción das súas partes proporcionais nun mesmo tempo, está obrigada a nacer nun ou en varios espazos armónicos; eses espazos circundan a proporcionalidade dos membros que compoñen, á maneira como o fai o contorno dos membros que constitúen a beleza humana.