13 de decembro de 2018

Aforismos de Leonardo

342.- Pero o xordo, privado do sentido menos nobre, aínda que perdese juntamente a linguaxe, porque nunca ouviu falar, e non puidese aprender ningunha lingua, podería, con todo, percibir calquera detalle do corpo humano mellor que un capaz de falar e ouvir; e comprenderá tamén as obras do pintor e todo o que nelas se represente con figuras apropiadas. 

10 de decembro de 2018

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXVII

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXVII

Nas órdenes militares, xa digo son español como o que máis por senso humán son a persona menos separatista do mundo, estou disposto incluso a recoñecer por irmán a un turco desos que dicen que eles cando se a fugan, flotan panza arriba mentras que os cristiáns flotamos panza abaixo. Estou disposto, xa digo repito moi .... español como a que máis o sexa pro hai algo que eu como muitos non podemos tranxixir e o idioma, e a nos señal como pobo, e como a máis fermosa obra que nos fixemos o longo de séculos, e aquelo que nos mantén agrupados e unha maneira que temos de entender o mundo esta xente tan humilde que se chama os galegos. Cada fala, cada llingua e unha maneira de decir o mundo, de decir o entorno, de decir as relacións do home con Deus, e do home ca naturaleza e do home con pai e do home cos fillos e da home ca terra que se labra e hasta do can amigo e compañeiro dos paseos, cada fala é un mundo. España ten a enorme riqueza, permítese o enorme luxo de ter catro grandes idiomas unha contra enorme tradición literaria falado por unha xente de grande calidade intelectual e moral que a lengua de Cataluña.

Outro os vascos teñen o seu idioma cantan, con cantares moi sinxelos de ..... sempre os bosques as suas colinas verdes, os seus deportes arrastrandos os bois grades pedras, grandes troncos de carballo eles etc.. e eles é unha gran reliquia non se sabe de donde ven e calquera hipótesis e permitida pero en fin e deles, teñen dereito a ela. Ahí estamos nos, nos ca nosa lingua galega unha das máis ilustres da romanida, mentras cas máis sexan pai de lingua de Portugal, que pasou o mar e foi o Brasil, sermos máis de 200 millóns de homes a falar o portugués no ano 2000. e eu me pregunto si en que se pode permitir o luxo de tirar esto o río, se hai alguén que se pode permitir o luxo de renunciar a este enorme riqueza esta España que si Alfonso X o sabio que foi destacado galego, que se criou en galego nas terras de Allariz, que aprendeu o galego en Allariz mismo, que escribiu en galego cantigas de maldecir, castiga de amor e as cantigas de Santa María facendo un eloxio de España decia que era rica en acerte, rica en azafrán e rica en veneiros de platan e en veneiros de ouro e rica en .... e rica en xente de inxenio etc. a él faltoulle decir que era rica en falas, era rica en lenguas; e unha das máis ilustres, unha daquelas que máis directamente fan a riqueza de España esta lingua en que eu os falei hoxe, e vosoutros galegos vos e xenerosos me tedes escoitado.

9 de decembro de 2018

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXVI

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXVI

Pois alí está unha lista de tódolos portos europeos que podían comerciar na factoría de Jansa en Estocolmo e en eles habla hai un porto galego, un pequeno porto casi desconocido Ribadeo. e eran uns veleiros de Ribadeo, el joven Antoñito la flora, Paquito San Antonio e ánimas que eu seguín tódolos nomes destos que iban o trigo, o lino e o cáñamo o Báltico pro logo esto chegaba, e por exemplo había fábrica de lenzos en Muxía, pero a quen lle iban a vender os de Muxía os lenzos, pra onde se ían a levar, por onde. Esto fallou todos os intentos económicos, toda a xente galega destos cabaleiriós de Ilustracións, preciosas figuras algúns como Cornide de Saavedra había estado nun colexio de xesuítas en Valladolid e había levado tres anos seguidos o premio de danza, porque os que millores bailaban en Europa no s. XVIII eran os alumnos dos xesuítas, dos colexios de ...... en Francia, e en ..... en Austria era unha verdadeira maravilla.

Ben xa non lles vou a cansar mais, gustaríame seguir falándolles do que é a realidade histórica galega. Solo unhas verbas pro o noso presente:

"Pra min, como pra moitos e unha especie de crisma de Santos Olios que se nos pon no bautismo e idioma a fala. Eu son tan español como o que máis ....... perteñezo a unha familia cansa de servir a España, con xente nas maxistraturas nos exércitos e na ...... desde que haxa memoria. Facendo probas de nobleza a escola de guardias marinas, no XVIII ou no colexio de artillería de Segovia ou donde fose.

8 de decembro de 2018

Citas de Groucho Marx

Citas de  Groucho Marx
-O matrimonio é unha gran institución. Por suposto, se che gusta vivir nunha institución.

6 de decembro de 2018

Aforismos de Leonardo

341.- Someteremos entón a pintura ao xuízo do xordo de nacemento, e a poesía será xulgada polo cego de nacemento. E se a pintura está figurada cos movementos propios dos caracteres morais que actúan nun sentido determinado, non hai dúbida de que o xordo de nacemento comprenderá a obra e as intencións do pintor; pero o cego de nacemento non comprenderá nada do que o poeta manifeste e que faga honra á poesía. E aínda que entre as súas nobres representacións cóntanse as dos xestos dos personaxes que compoñen as súas historias, as das paisaxes cos seus ornamentos deleitosos e as súas augas transparentes que mostran o verde fondo e cuxas ondas rebuldan sobre as pradarías ou os miúdos guijarros e abundan en peixes de áxiles movementos; todas estas descricións poderían dirixirse con igual efecto a unha pedra que a un cego de nacemento, quen nunca viu cousa algunha das que forman a beleza do mundo, é dicir, a luz, as tebras, a cor, os corpos, as figuras, as paisaxes, a distancia, a proximidade, o movemento e o repouso, que son o dez ornatos da natureza. 

4 de decembro de 2018

ELIAS

Temos a boa nova de anunciar que veñen de ser aprobados os estatutos presentados pola asociacición ECOLOXIA, LECER, INICIATIVAS E ACTIVIDADES SUSTENTABLES (ELIAS), entidade promovida pola nosa asociación, dentro do programa de actividades presentado ante a Deputación da Coruña e coa colaboración da asociación de estudantes da UDC, INCUDE.
Agardamos poder presentar nos vindeiros días o seu proxecto de actividades para o curso.

3 de decembro de 2018

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXV

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXV

Pero en fin Cornide de Quiroga escribindo sobre a reforma de agricultura sobre a necesidade dunha lei de pesca, Ibañez ou de Sargadelos montando a metarurxía de Sargadelos e despois a famosa cerámica etc. escribíndose cartas uns os outros e esas cartas que se escribían o xeito do século XVIII a maior parte das veces anónima, carta que un caballero de buena familia después de regresar de un viaje por el Báltico, escribe a cerca del comercio del Lino y del Cáñamo. Carta que un joven de buena posición que ha estudiado en las univerdidades de Salamanca etc. Después un viaje por Italia escribe a cerca de las ordenanzas urbanas, o que permite mantener limpia unha ciudad ou a traida de augas, o alcantirallado ou a traer unha enorme correspondencia, en que pretendías poñer a Galicia a par con Europa e intentaron grandes empresas mercantiles estas tiñan que fallar necesariamente por un feito, porque Galicia non tiña comunicación co resto de península.

E dicir como iba a ir a cerámica de Sargadelos a Madrí .... a Barcelona e o resto de España non había un camiño, tiñan que ir a lomos de mula, pero pasando Pedrafita do Cebreiro, as portillas de Piornedo ou de CAndes simple eso, porque chegou haber grandes empresas mercantiles o ano pasado por estas datas eu retrateime en Estocolmo no vello ponte do rei na "Jansa" despois de comer moi ben, porque para estas cousas hai que comer moi ben no restaurant Aurora que foi unha factoría de Jansa en Estocolmo. Din que aínda ahora cando fan obras e removen o piso aparecen graos de trigo de cando foi almacén de Jansa.

2 de decembro de 2018

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXIV

ÁLVARO CUNQUEIRO: A HISTORIA DA CULTURA GALEGA XXIV

Ahora neste momento produxéronse dúas cousas:

Ben a nobleza foise e unha orden dos reises católicos prohibiu que os documentos públicos se redactaran en idioma galego. e en segundo lugar fíxose moita forza nas costumes e nas ordenacións de Galicia, xa non se permitiu que houbera grandes abades comendatarios, que ca congregación de San Benito de Valladolid, que é a que pertenecían as abadías galegas de Cluny, por exemplo mandaba un monxe como Abade, eran os abades comendatarios viñan para administrar. Moitos destes abades nin estaban e o que facían eran levarse as rendas para Castela e Andalucía, pasan de mil os maiorazgos, os morgados creados cas rendas dos mosteiros galegos no século XVI e XVII levadas polos abades comendatarios pro os seus sobriños, pro os seus irmáns e hatra pra os seus fillos, que algúns tiñanos e de modo que entón algúns volveron despois a Lemos, Monterrei, foron virreises nas Indias, foron vireises en Italia pro nos desde entón fumos imperialista o servicio de outros emperadores. Logo outro gran momento de realidade histórica galega de algún xeito fracasado por moitas cousas e o momento da Ilustración o século das luces no s. XVIII. Houbo un pequeno grupo de xente da primeira nobleza galega, Cornide de Quiroga por exemplo xa non falo daqueles que foron dalgún xeito precursores polo pensamento que eso sólo merecía unha hora de explicar elemental que son o padre Feixoo e o padre Sarmiento.

1 de decembro de 2018

Citas de Groucho Marx

Citas de  Groucho Marx
-A política é a arte de buscar problemas, atopalos, facer un diagnóstico falso e aplicar despois os remedios equivocados.