23 de novembro de 2020

Vocabulario médico galego

adiabático-a 

adx. 1. Impenetrable ou que se opón á transmisión da calor. 2. Que se realiza sen ganancia nin perda de calor. 

19 de novembro de 2020

Aforismos de Leonardo

431.- Non ves ti que, entre as humanas belezas, un bellísimo rostro detén aos transeúntes mellor que as riquezas que o encadran? Refírome aquí aos que adornan as súas pinturas con abundancia de dourados embelecos. 

16 de novembro de 2020

Vocabulario médico galego

adenopatía 

s.f. Aumento de tamaño das glándulas, en particular, dos ganglios linfáticos. 

12 de novembro de 2020

Aforismos de Leonardo

430.- Estuda, oh, pintor!, o modo de conseguir que as túas obras atraian aos espectadores e fáganos deterse con gran admiración e deleite; e non atraelos e despedilos logo, como atrae o aire en horas da noite a un que se arroxa espido do leito para admirar a calidade dese aire, nebuloso ou sereno, e volve deitarse moi pronto, corrido polo frío. Executa, ao contrario, obras que se asemellen ao aire que en tempos calorosos arríncanos dos nosos leitos e retennos a gozar do estivo fresco; e non queiras ser máis práctico que docto, nin permitir que a cobiza venza ao desexo de adquirir a gloria merecidamente conquistada coa túa arte. 

11 de novembro de 2020

Confucio

Direi o que é o verdadeiro coñecemento: cando sabes, é saber que sabes e cando non sabes, é saber que non sabes.  


9 de novembro de 2020

Vocabulario médico galego


adenoma s.m. 
1. Tumor epitelial, benigno case sempre, de estructura semellante a unha glándula. 2. Tumor caracterizado por posuír espacios tapizados de epitelio. // A. acidófilo. Tumor da hipófise composto por células que se tinguen cos coloranes ácidos, que se sitúa no lobo anterior e pode orixinar segregación excesiva de hormona de crecemento, o que produce xigantismo ou acromegalia. / 

6 de novembro de 2020

Inicio de O Caso dos Nenos Deshidratados

O Caso dos Nenos Deshidratados
Alejandro Jodorowski 
1962 


Nunca sentara fronte á miña máquina de escribir con tanto desespero: sei que este artigo será lido con escepticismo. 
E non obstante todos os datos que dou son verídicos, publicados en xornais de , e . Quero que o que vou escribir sexa un berro de alerta: Se vostede, lector, ten conexións co goberno ou o exército, por favor 
trate de abrir unha investigación! 
Todo comezou cun xogo sinxelo: recortar diariamente dos xornais noticias curiosas (exemplo: «Cunha serpe golpeaba os asustados peóns», «Furioso combate de 40 cegoñas e 30 aguias», «un motociclista chocou cun cisne e morreu», etc.). 
De pronto, encontro o seguinte encabezado: «Cen nenos mortos por un mal descoñecido», «Río de Xaneiro. Excélsior 10 de marzo de 1962. (A.P.): Cen nenos faleceron a causa dunha enfermidade descoñecida, di hoxe O Globo. O médico que os atendeu declarou que todos os nenos estaban deshidratados...». Lendo ese mesmo día , encontrei no O Universal seguinte: «Cen nenos mortos en Tampico». «Unha epidemia causou a morte de cen nenos. Crese que é gastroenterite. Non obstante, suponse tamén que foi a causa da calor porque todos estaban deshidratados. Un voceiro do Goberno 
informou que a epidemia foi dominada despois de declararse o estado de emerxencia...». Decidín recortar novas referentes á deshidratación de nenos. E comezou o arrepiante: Día a día ían morrendo nenos por deshidratación en todos estes casos atribuídos á calor. 

...

5 de novembro de 2020

Aforismos de Leonardo

429.- Cando a obra supera o xuízo do operador, este avanzará pouco. Pero cando o xuízo supera a obra, esta irá perpetuamente mellorando -se a cobiza do diñeiro non o impide. 


4 de novembro de 2020

2 de novembro de 2020

Vocabulario médico galego

ad lib. 

Abreviatura do latín ad libitum que nas receitas significa a vontade ou a gusto de cada un. 

29 de outubro de 2020

26 de outubro de 2020

22 de outubro de 2020

Aforismos de Leonardo

427.- Pobre mestre aquel cuxa obra é superior ao seu xuízo! Aquel cuxa obra é superada polo seu xuízo, marcha en derechura á perfección da súa arte. 

19 de outubro de 2020

18 de outubro de 2020

Inicio de REINE MARIA RILKE - A CRIADA DA SEÑORA BLAHA

REINE MARIA RILKE - A CRIADA DA SEÑORA BLAHA

Cada verán, a señora Blaha, casada cun pequeno funcionario do ferrocarril de Turnau, Wenzel Blaha, viaxaba por varias semanas ao seu lugar de nacemento. 


Esta aldea, pobre e insignificante, áchase na chaira e pantanosa Bohemia, preto de Nimburg. Cando a señora Blaha, que agora xa se sentía persoa de cidade, viu de novo as míseras casuchas, considerou que podía facer unha boa obra. Entrou na vivenda dunha campesiña coñecida, da que sabía tiña unha filla, e propúxolle levar á moza como criada. Pagaríalle un modesto salario e, ademais, a moza tería a vantaxe de estar na cidade e aprender unas cantas cousas. (En realidade, nin a propia señora Blaha sabía que podería aprender.) A campesiña falou do asunto co seu marido, que parpadeaba continuamente e, de momento, limitouse a cuspir ao chan. Pero ao cabo de media hora volveu á habitación e preguntou:

- E xa sabe a señora que Anna é...?

...

16 de outubro de 2020

10 anos de blog

Neste mes de outubro cumprimos 10 anos, e temos tantas entradas publicadas como días pasaron dende entón.

15 de outubro de 2020

Aforismos de Leonardo

426.- Os cuartos ou habitacións pequenos concentran o espírito; os grandes dispérsano. 

9 de outubro de 2020

INICIO DE O HIPNOTIZADOR

AMBROSE BIERCE - O HIPNOTIZADOR

Algúns dos meus amigos, que saben por casualidade que ás veces me entreteño co hipnotismo, a lectura da mente e fenómenos similares, adoitan preguntarme se teño un concepto claro da natureza dos principios, calquera que sexan, que os sustentan. A esta pregunta respondo sempre que non os teño, nin desexo telos. Non son un investigador coa orella pegada ao ollo da fechadura do taller da Natureza, que trata con vulgar curiosidade de roubarlle os segredos do oficio. Os intereses da ciencia teñen tan pouca importancia para min, como parece que os meus tiveron para a ciencia.
Non hai dúbida de que os fenómenos en cuestión son bastante simples, e de ningunha maneira transcenden os nosos poderes de comprensión se sabemos achar a clave; pero pola miña banda prefiro non facelo, porque son de natureza singularmente romántica e obteño máis satisfaccións do misterio que do saber. Era corrente que se dixese de min, cando era un neno, que os meus grandes ollos azuis parecían ser feitos máis para ser mirados que para mirar... tal era a súa ensoñadora beleza e, nos meus frecuentes períodos de abstracción, a súa indiferenza polo que sucedía. Nesas circunstancias, a alma que xace tras eles parecía -aventúrome a crelo-, sempre máis dedicada a algunha bela concepción que creou á súa imaxe, que preocupada polas leis da natureza e a estrutura material das cousas. Todo isto, por irrelevante e egoísta que pareza, está relacionado coa explicación da escasa luz que son capaz de arroxar sobre un tema que tanto ocupou a miña atención e polo que existe unha viva e xeral curiosidade. Sen dúbida outra persoa, cos meus poderes e oportunidades, ofrecería unha explicación moito mellor da que presento simplemente como relato.
...

8 de outubro de 2020

Aforismos de Leonardo

425.- Sucedeume xa, ás veces, mirando unha nube ou un muro, descubrir neles manchas que, aínda que privadas en realidade de perfección, nalgún detalle espertaban a miña inventiva, grazas á perfección dos seus movementos e actitudes. 

7 de outubro de 2020

ALGÚNS ENFOQUES DO PROBLEMA DA ESCASEZA DE TEMPO

INICIO DE ALGÚNS ENFOQUES DO PROBLEMA DA ESCASEZA DE TEMPO 
Ursula LeGuin 

A TEORÍA DO BURACO 

A hipótese suxerida por James Osbold do Observatorio Lick, aínda que marabillosamente exhaustiva, presenta certas dificultades a lodos aqueles que buscan solucións prácticas do problema. Desposuída das súas fórmulas matemáticas, a teoría do doutor Osbold pode describirse en termos moi aproximados como 
un expoño sobre a existencia dunha anomalía no continuo espazo-temporal. A causa da anomalía é unha incapacidade da realidade para satisfacer as especificacións da teoría xeral da relatividade, aínda que só nun detalle menor. O seu efecto sobre a constitución real do universo é unha imperfección ou fisura 
local, é dicir un buraco no continuo. 

O buraco, de acordo cos cálculos de Osbold, é un buraco inequivocamente espacial. Nesta espacialidad reside o perigo, pois o desequilibrio así incorporado ao continuo causa un influxo compensatorio do aspecto temporal do cosmos. Noutras palabras, o tempo está a escapar polo buraco. Probablemente 
isto sucedeu desde a orixe do universo fai 12 a 15 mil millóns de anos, pero só ultimamente a filtración alcanzou proporcións apreciables. 

...

2 de outubro de 2020

Torneos este sábado

Este ano o Torneo Aniversario, que nos anos imapres recibe o nome de Copa González March, recreando a competición que se facia cada dous anos nos anos trinta do século XX, vai celebrarse de xeito online.

SÁBADO 3 DE OUTUBRO

Os tres torneos serán polo sistema area (sen berseker) cunha hora de duración e a ritmo de 3 min + 3 segundos. Si estará activado o modo de puntuación extra tras dúas vitorias consecutivas.

12:00 HORAS - CATEGORIA SUB12
Con trofeo para o mellor sub12 ( nados en 2008 ou seguintes)
https://lichess.org/tournament/Xj2Rsg8l
Contrasinal: SUB12

17,00 HORAS - CATEGORIA ABSOLUTA E SUB 14
Con trofeo para o mellor absoluto e o mellor sub 14 ( nados en 2006 ou seguintes)
https://lichess.org/tournament/xfSBl2Zz
Contrasinal: ABSOLUTA

20:00 HORAS - CATEGORIA SUB10 E SUB8
Con trofeo para o mellor sub 10 (nados en 2010 ou 2011) e o mellor sub8 ( nados en 2012 ou seguintes)
https://lichess.org/tournament/0S02PK9H
Contrasinal: SUB10

Acompañamos o video da edición do ano pasado, no que participou na clausura o mago Pedro Bugarín.1 de outubro de 2020

Aforismos de Leonardo

424.- Non quero excluír destes preceptos un novo invento de especulación, o cal, aínda que pareza pequeno e case risible, é de gran utilidade para encamiñar o enxeño cara a varias concepcións. Helo aquí: se observas algún muro cheo de sucias manchas ou no que se destacan pedras de diversas sustancias, e se te propós idear unha paisaxe, poderás ver alí, sobre ese muro, as imaxes de distintos países, ornados de montañas, ríos, peñascos, árbores, chairas, grandes vales e pescozos de múltiples formas; poderás ver alí aínda numerosas figuras de batallas e de rápidas accións, estraños aspectos de rostros e actitudes, e outras infinitas cousas que poderás integrar en formas de arte. E parecerache que, ao contemplar sobre o muro tal mestura de cousas imaxinarias, ocórreche o mesmo que cando ouves un son de campás, e entretesche en fantasear nomes e vocábulos correspondentes a cada toque. 

30 de setembro de 2020

Inicio de Annuchka

Rainer Maria Rilke - Annuchka

Aquel verán, a señora Blaha, esposa dun pequeno funcionario do ferrocarril de Turnan, Wenceslas Blaha, foi pasar algunhas semanas no seu pobo natal. Era un burgo asaz pobre e banal, situado na chaira pantanosa de Bohemia, na rexión de Nimburg. Cando a señora Blaha, que a pesar de todo sentíase aínda en certa medida citadina, volveu ver todas esas casiñas miserables, creyóse capaz dunha acción caritativa. Entrou en casa dunha campesiña que coñecía e sabía que tiña unha filla, para proporlle levar á rapariga á súa morada na cidade, e tomala ao seu servizo. Pagaríalle un modesto salario e, ademais, a rapariga gozaría da vantaxe de estar na cidade e de aprender alí moitas cousas. (A señora Blaha mesma non se daba conta moi ben do que a moza debía aprender alá). A campesiña discutiu a proposición co seu marido, quen non cesaba de engurrar as cellas e que, para comezar, limitouse a cuspir diante del a guisa de resposta. Preguntou por fin:

-Di, pois, é que a dama sabe que Ana é un pouco...?

Dicindo isto, axitou a súa man morena e rugosa ante a súa fronte cunha folla de castiñeiro.

-Imbécil -respondeu a campesiña-. Non iremos con todo a...

...

28 de setembro de 2020